Home / Calls / CALL for participation of the series of workshops in the project “The hardest job is finding a job” (Albanian version)

CALL for participation of the series of workshops in the project “The hardest job is finding a job” (Albanian version)

Youth Council

SHPALLJE

Për pjesmarrje në trajnimet në kuadër të projektit “Puna më e vështirë është të gjesh punë” A je i ri? A jeton në Strugë? A je i papunë? A kërkon punë? A ke menduar ndonjëherë cilat aftësi të nevojiten për të gjetur punë? Këshilli rinor i Ambasadës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Maqedoni ju ofron një mundësi për të përforcuar aftësitë e juaja për të kërkuar punë dhe për vetëpunësim përmes organaizimit të një trajnimi intensiv 3 ditor në tema që do të jenë të rëndësishme për punësimin tuaj:

  • Motivim dhe lidership,
  • Përfitim të aftësive të buta (soft skills),
  • Veglat për të kërkuar punë (CV, letër motivimi dhe intervistë për punë)

Trajnimi do të mbahet në Strugë (24-26 Korrik) Të drejtë pjesmarrjeje në të gjithë trajnimin kanë 25 qytetarë të komunës së Strugës që kërkojnë punë dhe kanë 18-30 vjetë deri në datën e mbajtjes së trajnimit Trajnimi është financiarisht i mbështetur nga Ambasadës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Maqedoni dhe pjesmarrja është pa pagesë. Аpliko në ycusmac@gmail.com me plotësim të Formularit për paraqitje më së voni deri më – 21.07.2015 Për më shumë informata në kontaktoni: ycusmac@gmail.com Këshilli Rinor i Ambasadës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup Në vijim keni Formularin për pjesmarrje që duhet të plotësoni FORMULAR Për pjesmarrje në trajnimet në kuadër të projektit „Puna më e vështirë është të gjesh punë “

Emri dhe mbiemri:
Mosha:
Gjinia:
Qyteti:
Telefoni:
Е-maili:
Motivimi juaj për të marrë pjesë në trajnim? (jo më shumë se 250 fjalë)

*PËRKUJTESË: Formulari i plotësuar dërgohet në: ycusmac@gmail.com  Ju falemnderit për interesimin, nëse pranoheni do të informoheni!

About Youth Council of the U.S Embassy in North Macedonia

The Youth Council brings together youth from different disciplines, interests, ethnicities and religious backgrounds. Established by the U.S. Embassy in Skopje, it seeks to generate creative ideas and projects to empower the youth of Macedonia, and to strengthen the voice of youth by advising the Embassy on important youth issues.

Check Also

We talk to Simona Josifovska about cyber bullying: How to stay safe online

Sharing is not always caring. At least not on social media! Youngsters are more prone …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *