Home / Events / Youth Fest

Youth Fest

Let’s celebrate YOUth together!

Celebrate us, our stories, our struggles and wins, no matter how small or big they may be, our solidarity, our togetherness, our uniqueness. Celebrate being young. Let’s raise our voices and tell everyone that we are here.

This is exactly what we are inviting you to do on the upcoming Youth Fest.

We invite you to have fun with us. Listen to music, enjoy some good food, bask in the sun while you browse a local bazaar that blasts with creativity and a fair with youth organizations and opportunities. To encourage and showcase the talent of youth while raising awareness of the importance of mental health, we compile a special art exhibition with amazing visuals that will definitely pique your interest.

We will all have an opportunity to explore the stories of inspiring young people in this society in an innovative way, learn from them, and become more empowered and confident.

Of course, this isn’t everything! We have many surprises waiting for you on Youth Fest. 

So, come along on June 4 (Saturday) at 12:00 at MKC. It will be hard to miss – outside in the sun, with food, drinks and amazing performances, a bazaar and a mini fair welcoming you and inside a debate and an exhibition like no other you’ve been at before.

The event is organized by the Youth Council of U.S Embassy in North Macedonia and supported by the U.S. Embassy in North Macedonia.

https://fb.me/e/1nVCvD7on

—————————————————————————————————–

Ајде заедно да ги прославуваме младите!

Да се прославиме себе си, нашите приказни, нашите победи и предизвици, без оглед на тоа колку големи се истите, нашата солидарност, нашето заедништво, нашата уникатност. Прославете го тоа што сте млади. Да го кренеме гласот и да им кажеме на сите дека сме тука.

Ве покануваме да го направите токму тоа на претстојниот Youth Fest.

Ве покануваме да се забавувате со нас. Слушајте музика, уживајте во добра храна, уживајте на сонце додека разгледувате базар исполнет со креативност и саем со младински организации и можности. За да го поттикнеме и покажеме талентот на младите и да ја подигнеме свеста за важноста на менталното здравје, составуваме специјална уметничка изложба со неверојатни визуелни елементи што дефинитивно ќе го разбуди вашиот интерес.

Ќе имаме можност да ги истражиме приказните за инспиративните млади луѓе во ова општество на иновативен начин, да учиме од нив, да се инспирираме и да станеме посигурни.

Се разбира, ова не е сè! Ве очекуваат многу изненадувања на Youth Fest.

Придружете ни се на 4 јуни (сабота) во 12:00 часот во МКЦ. Ќе биде тешко да се пропушти – надвор на сонце, со храна, пијалоци и неверојатни изведби, базар и мини саем кои ве пречекуваат и внатре дебата и изложба на каква што не сте биле досега.

Настанот е организиран од Младинскиот совет на Амбасадата на САД во Северна Македонија и поддржан од Амбасадата на САД во Северна Македонија.

https://fb.me/e/1nVCvD7on

—————————————————————————————————–

Të festojmë së bashku për rininë!

Le të festojmë për ne, për historitë, sfidat dhe fitoret tona, sado të vogla apo të mëdha të jenë ato, për solidaritetin, bashkimin, veçantinë tonë. Festoni për rininë tuaj. Le të ngremë zërin dhe t’u themi të gjithëve se jemi këtu.

Kjo është pikërisht ajo që po ju ftojmë të bëni në Festivalin e ardhshëm të Rinisë (Youth Fest).

Ju ftojmë të argëtoheni me ne. Dëgjoni muzikë, shijoni ushqime të mira, shijoni diellin teksa eksploroni pazarin tonë të mbushur me kreativitet dhe një panair me organizata rinore përplot mundësi për të rinjtë. Për të inkurajuar dhe shfaqur talentin e të rinjve njëkohësisht duke rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e shëndetit mendor, ne paraqesim një ekspozitë të veçantë arti me punime të mahnitshme që padyshim do të ngjallim interesin tuaj.

Të gjithë do të kemi mundësinë për të eksploruar historitë frymëzuse të të rinjve në shoqërinë tonë në një mënyrë inovative, duke mësuar prej tyre dhe kësisoj të bëhemi më të fuqishëm dhe më të sigurt.

Sigurisht, kjo nuk është gjithçka! Ju presim shumë surpriza në Youth Fest.

Ejani më 4 qershor (e shtunë) në ora 12:00 në MKC. Do të jetë e vështirë ta humbisni – jashtë në një mot me diell, me ushqime, pije dhe performanca mahnitëse, me një pazar dhe mini-panair që ju mirëpret, kurse brenda një debat dhe ekspozitë si asnjë që keni parë më herët.

Ngjarja organizohet nga Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane në Maqedoninë e Veriut dhe mbështetet nga Ambasada e SHBA-së në Maqedoninë e Veriut.

https://fb.me/e/1nVCvD7on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *