Home / Calls / CALL for participation of the series of workshops in the project “The hardest job is finding a job” (Albanian version)

CALL for participation of the series of workshops in the project “The hardest job is finding a job” (Albanian version)

Youth Council

SHPALLJE

Për pjesmarrje në trajnimet në kuadër të projektit “Puna më e vështirë është të gjesh punë” A je i ri? A jeton në Strugë? A je i papunë? A kërkon punë? A ke menduar ndonjëherë cilat aftësi të nevojiten për të gjetur punë? Këshilli rinor i Ambasadës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Maqedoni ju ofron një mundësi për të përforcuar aftësitë e juaja për të kërkuar punë dhe për vetëpunësim përmes organaizimit të një trajnimi intensiv 3 ditor në tema që do të jenë të rëndësishme për punësimin tuaj:

  • Motivim dhe lidership,
  • Përfitim të aftësive të buta (soft skills),
  • Veglat për të kërkuar punë (CV, letër motivimi dhe intervistë për punë)

Trajnimi do të mbahet në Strugë (24-26 Korrik) Të drejtë pjesmarrjeje në të gjithë trajnimin kanë 25 qytetarë të komunës së Strugës që kërkojnë punë dhe kanë 18-30 vjetë deri në datën e mbajtjes së trajnimit Trajnimi është financiarisht i mbështetur nga Ambasadës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Maqedoni dhe pjesmarrja është pa pagesë. Аpliko në ycusmac@gmail.com me plotësim të Formularit për paraqitje më së voni deri më – 21.07.2015 Për më shumë informata në kontaktoni: ycusmac@gmail.com Këshilli Rinor i Ambasadës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup Në vijim keni Formularin për pjesmarrje që duhet të plotësoni FORMULAR Për pjesmarrje në trajnimet në kuadër të projektit „Puna më e vështirë është të gjesh punë “

Emri dhe mbiemri:
Mosha:
Gjinia:
Qyteti:
Telefoni:
Е-maili:
Motivimi juaj për të marrë pjesë në trajnim? (jo më shumë se 250 fjalë)

*PËRKUJTESË: Formulari i plotësuar dërgohet në: ycusmac@gmail.com  Ju falemnderit për interesimin, nëse pranoheni do të informoheni!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *